In de winterperiode zijn we meer thuis, helemaal nu veel mensen ook nog eens thuis werken. De verwarming gaat weer aan, we maken het gezellig in huis. Juist nu is het dus van belang om je bewust te zijn van de gevaren van koolmonoxide, want het voorkomen van een vergiftiging is heel simpel.

Geen wetgeving voor koolmonoxidemelders

Niet alleen bij open verbrandingstoestellen zoals geisers, kachels en open haarden, bestaat er gevaar op koolmonoxidevergiftiging. Ook in woningen met gesloten toestellen, zoals moderne CV-installaties, kan koolmonoxide ontstaan. Toch is in veel woningen geen  CO-melder aanwezig. In Nederland is geen wetgeving die voorschrijft welke maatregelen genomen moeten worden om vergiftiging of overlijden door koolmonoxidegas te voorkomen.

Sluipmoordenaar

Eigenlijk is dat vreemd, want koolmonoxide is een erg giftig gas en niet waarneembaar door onze zintuigen. Door slecht onderhoud, verkeerd beugelen en lekkages als gevolg van werkzaamheden, kan het giftige gas koolmonoxide vrijkomen. Ook kan er via ventilatieroosters koolmonoxide van naastgelegen woningen of appartementen in de woning binnendringen.  Wees dit voor en schaf daarom een koolmonoxidemelder aan. Deze  waarschuwt je als de concentratie CO-waarde gevaarlijk dreigt te worden.

Koppelen van melders

De koolmonoxidemelders van Ei Electronics kun je koppelen met je EI Electronics rook- of hittemelder. Gebruik je hierbij ook de Ei450 controle-unit dan zie je direct welke melder in alarm gaat en of het om brand of koolmonoxide gaat. Want let op! Rook of brand vraagt een (tegenovergestelde) reactie dan een koolmonoxide-alarm. Wil je dus zeker zijn van voldoende vluchttijd, zorg er dan voor dat je al je melders in huis met elkaar koppelt.
Vanuit de geluidsnormering in het Bouwbesluit is het koppelen van melders zelfs bijna verplicht te noemen.