AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Binnen Matthias Verwaltung BV, waaronder dus ook de Veiligheids.shop werken wij volledig conform de AVG die 2018 is ingegaan.
Dat wil zeggen dat onze administratie en veilige gecertificeerde digitale omgevingen is belegd en dat we verwerkingsovereenkomsten hebben gesloten met partijen waarmee wij op enig vlak gegevens uitwisselen. Denk hierbij aan afrekensystemen, online formulieren, verhuuradministratie en verzendsoftware.
Voor de volgende activiteiten verzamelen wij gegevens:
– Digitale en mondelinge bestellingen van een product of dienst (e.mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en je naam).
– Digitaal en mondeling vragen stellen over een dienst of product (alle contactgegevens).
–Voor betaaldiensten om de betaling goed te laten verlopen (via beveiligd PSP)
– Sollicitatieprocedure: Alle denkbare relevante gegevens, plus je motivatiebrief en je C.V.
– Alle gegevens worden vanuit de website via een SSL-certificaat aangeboden aan een van onze servers.
– Ons e.mailverkeer is in theorie veilig, ook voorzien van certificering, maar het advies is terughoudend te zijn bij kwetsbare gegevens.
– In en rond onze locatie zijn bewakingscamera’s actief, het vervaardigen en bewaren van deze beelden voldoet aan de wet- en regelgeving.
– Ons WIFI netwerk is beveiligd en voorzien van aanvullende software voor gegevensbescherming.
– Ons speciale WIFI netwerk voor gasten is gescheiden van ons bedrijfsnetwerk en eveneens beveiligd.

Wat doen we met je gegevens?
– Klanten die gegevens achterlaten kunnen worden opgenomen in het e.mailadressenbestand van onze digitale nieuwsbrief.
– Personeelsdossiers worden bewaard conform de wettelijke voorschriften die gelden op dat gebied.
– Bij problemen kan er een melding “datalek” bij de vigerende instanties worden gedaan.
– Verzamelde gegevens voor operationeel gebruik (je stelt een simpele vraag over een product bijvoorbeeld) worden in principe niet bewaard.
– Verzamelde gegevens worden nooit doorverkocht aan andere partijen en alleen toegepast voor intern gebruik binnen het concern Matthias Verwaltung BV en haar werkmaatschappijen.

Wat kun je doen om je gegevens te laten verwijderen?
– Stuur ons een e.mail met je verzoek. We zullen uiterste discretie betrachten en tegelijkertijd aan je verzoek proberen te voldoen. Zie de contactpagina.
– Bij bepaalde marketingactiviteiten kun je via een linkje je direct, zonder onze tussenkomst, uitschrijven.

Wat als je er niet uit komt?
Matthias Verwaltung BV, een Nederlands bedrijf, is de eigenaar van Veiligheids.shop.
Bij Matthias Verwaltung is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die ook de legal & compliance voor alle werkmaatschappijen  bewaakt.
Bij klachten die in jouw beleving niet voldoende zijn opgelost door Veiligheids.shop kun je contact opnemen met Matthias Verwaltung.
kantoor@matthiasverwaltung.nl